Vi utför alla typer av markarbeten som avloppsanläggningar, husgrunder, asfaltläggning mm

Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB är ett mark- och anläggningsföretag som utför alla typer av arbeten inom branschen. Vi åtar oss små som stora uppdrag och vänder oss till både företag och privatpersoner.

Vi är ett väletablerat företag som verkat i entreprenadbranschen på Gotland i över 50 år. Det har gett oss en lång erfarenhet och ett stort och brett kunnande.

Vi är sedan januari 2012 certifierade i kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Företaget är medlem i ME (Maskinentreprenörerna).

Exempel på våra tjänster:

 • Avloppsanläggningar

 • Dräneringar

 • Fiberförläggning

 • Grus-, sand- och jordsortering

 • Fallskyddsmatta

 • Husgrunder

 • Kabelförläggningar

 • Markbetong/Stämpelbetong

 • Styrd borrning

 • Trädgårdsanläggningar

 • Vägarbeten

 • Vägsopning

 • Utför materialtransporter

 • Inmätning med GPS

 • Finutstakning/finutsättning av hus med totalstation (godkända av Region Gotland)

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har några frågor!

Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB
Kantzargatan 9
623 50 HEMSE

Telefon: 0498 – 484 676
E-post: info@vagobyggnadsgrus.se
Org. nr. 556576-7000