Miljö policy 2020

V & B och dess personal ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva anläggningsarbeten med ständigt minskande miljöpåverkan.

DETTA INNEBÄR ATT VI SKA:

• öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter och verksamheter
• ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och stimulera system för återvinning
• se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga
• ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar
• följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav
• löpande sätta miljömål och följa upp dessa

Miljöansvarig för Väg & Byggnadsgrus AB är:

Stefan Lindby
Tel: 0498 – 48 46 76
Fax: 0498 – 48 44 09